Większość poradników będzie kierowanych pod Unity3D dlatego zaczniemy od pobrania Unity. Zrobisz to pod tym linkiem.
Potrzebujesz też programu do tworzenia i edytowania skryptów. Ja używam Visual Studio, możesz go zainstalować przy instalacji Unity3D lub używać innego, np. Notepad++.

Unity3d – Słowniczek

Zanim zaczniemy musisz znać podstawowe pojęcia:

  • GameObject – Jest to każdy element, znajdujący się w scenie gry. Obiekty mogą zawierać w sobie inne obiekty (być dla nich rodzicem – jest to relacja parent-child z ang. rodzic-dziecko).
  • EmptyObject – Jest to pusty element, którego nie widać w świecie gry, zazwyczaj stosuje się go do grupowania innych obiektów lub do tworzenia tkz. managerów.
  • Komponent – Jest to część składowa obiektu. Na jeden obiekt, może przypadać wiele komponentów i właściwie one definiują czym dany obiekt jest. Każdy komponent posiada swoje parametry (zmienne), które przechowują wartości definiujące komponent. Np. dla komponentu transform, opisującego położenie obiektu w świecie gry, zmiennymi będą położenie na osiach x, y, z. Mówiąc najprościej: Komponenty definiują obiekt.
  • Assety – To zasoby, z których budowana jest nasza gra, w skład assetów wchodzą textury, dźwięki, modele, itd.
  • Scena – To pojedynczy obszar gry. Np. jeden z jej poziomów.
  • Prefab  –Z każdego elementu w ze sceny możemy zrobić prefab. Jeśli chcemy przenieść jeden obiekt z jednej sceny na drugą lub jeśli potrzebujemy dany obiekt x razy (tak jak, np. pociski) to tworzymy prefaby tych rzeczy.
  • Skrypty – To kody gry odpowiedzialne za jej funkcje takie jak poruszanie gracza, strzelanie, itd. w Unity możemy używać skryptów w różnych językach, ja będę głównie skupiać się na C#.

Tworzenie projektu

Przy pierwszym uruchomieniu Unity zobaczysz coś takiego:

Ekran startowy Unity

By utworzyć nowy projekt, kliknij na „New”
Następnie wpisz nazwę dla Twojego projektu, wybierz rodzaj 2D/3D
Jeśli pobrałeś już jakieś paczki assetów możesz je dodać klikając „Add Asset Package” i wybierając je z listy, która Ci się ukarze.

Interfejs Unity3D

Cały interfejs programu Unity3D

Obrazek powyżej przedstawia nam cały interfejs Unity3D

Scena

Scena – jest to nasza przestrzeń robocza, to tutaj ustawiamy obiekty tworzymy teren i resztę rzeczy.

Game

Okno Gry (game) – w tym oknie widzimy nasz projekt z widoku kamery w grze – czyli tak jak będzie wyglądać gotowa gra.

Panel project

Panel Project – tutaj znajdują się wszystkie pliki należące do naszego projektu. Możemy tutaj tworzyć własne foldery i je porządkować.

Panel Console

Panel Console – tutaj będą pojawiać się błędy, uwagi i informacje wykonywane w kodzie.

Panel Hierarchy

Panel Hierarchy – tutaj mamy podgląd wszystkich obiektów, które znajdują się na scenie. Wybierając dany obiekt i klikając F kamera na scenie przemieści się do tego obiektu. Klikając ppm w tym miejscu możemy dodawać obiekty wybierając dany obiekt z listy, która się pojawi.

Panel Inspector

Panel Inspector – Wybierając dany obiekt w tym panelu mamy podgląd do wszystkich komponentów i skryptów, które się w nim znajdują i ich parametrów.

Z tymi informacjami możesz śmiało przejść do sekcji poradników. Na początek polecam dział z podstawami a później wybieraj poradniki, które Cię interesują.